Narvik-bilder 1 - www.infoto.no
Frydenlund. Domus-bygget til høyre. Oscarsborg bydel i bakgrunnen.

Frydenlund. Domus-bygget til høyre. Oscarsborg bydel i bakgrunnen.

Narvik