Narvik-bilder - www.infoto.no
Fra småbåthavna, Ankenesstrand. I bakgrunnen Ankenes kirke.

Fra småbåthavna, Ankenesstrand. I bakgrunnen Ankenes kirke.

Narvikkirke