Narvik-bilder - www.infoto.no
Narvik torg med rådhuset. E6 gjennom byen. Narvik sentrum, mørketidsbilde, 19. desember 2012.

Narvik torg med rådhuset. E6 gjennom byen. Narvik sentrum, mørketidsbilde, 19. desember 2012.

NarvikmørketidsentrumE6bilervei