Narvik-bilder 1 - www.infoto.no
Malmskip på Narvik havn. Ankenes i bakgrunnen.

Malmskip på Narvik havn. Ankenes i bakgrunnen.

Narvikhavmalmskipsjøfartskiphavn