Narvik-bilder - www.infoto.no
Narvikbilder 11. april 2015

Narvikbilder 11. april 2015

Villaveien Barnehage. Den gamle tømmerbygningen i forkant sto i sin tid i en barnehage i Minkveien. Da denne ble nedlagt ble bygningen flyttet til barneparken på Rønningtomta. Da også denne ble nedlagt ble den flyttet og satt opp her. (Informasjon fra Facebook, bl.a. med Frode Jørgensen som kilde. Han var med på begge forflytningene).

HH2BarnehagetømmerbygningVillaveiensykehus