Narvik-bilder - www.infoto.no
Høyblokkene Tøtta I og II (tegnet av arkitekt Jan Hovig) i forgrunnen. Bak LKABs område med SILA-utbygging.

Høyblokkene Tøtta I og II (tegnet av arkitekt Jan Hovig) i forgrunnen. Bak LKABs område med SILA-utbygging.

LKABNarvikhøyhus