Narvik-bilder - www.infoto.no
Narvik rådhus midt på bildet. Rød bygning til venstre det tidligere adm-bygget til LKAB. I forgrunnen gamle kai 3-4 som nå er bygget om til å ta mot olivinskip.

Narvik rådhus midt på bildet. Rød bygning til venstre det tidligere adm-bygget til LKAB. I forgrunnen gamle kai 3-4 som nå er bygget om til å ta mot olivinskip.

LKABNarvikhavnRådhus