Narvik-bilder 1 - www.infoto.no
Måne over Bjerkvik. Deler av bydelen Oskarsborg i forgrunnen.

Måne over Bjerkvik. Deler av bydelen Oskarsborg i forgrunnen.

Narvikmørketid