Narvik-bilder - www.infoto.no
Tidligere var det avishus fra loft til kjeller, nå ymse annet. 3. juledag 2014. Snevær på natta. Mørketid og en julestille by.

Tidligere var det avishus fra loft til kjeller, nå ymse annet. 3. juledag 2014. Snevær på natta. Mørketid og en julestille by.

Ofotens TidendenOThusE6bilvintersnø. pizzabaker