Narvik-bilder - www.infoto.no
Narvikbilder 11. april 2015

Narvikbilder 11. april 2015

Togsett på vei tilbake til Kiruna etter mer malm. Foto fra Frydenlundsbrua og nordover.

HH2rådhustogtøttatoppen