Narvik-bilder - www.infoto.no
Narvikbilder 11. april 2015

Narvikbilder 11. april 2015

Det tidligere vannbasseng-området, nå Rema 1000 og kontor/boliger. Til høyre reduksjonsbasseng for vann. Nærmest Narvik sportell. I bakgrunnen jernbanestasjonen (gul bygning) med personvogner.

jernbanerema 1000togvannbasseng