Narvik-bilder - www.infoto.no
Fire venninner forsøkte å komme seg over E6 på torget. Rådhuset til venstre. Forsmak på uvær i Narvik sentrum, ekstremværet "Ole" var ventet å slå til i Narvik kl 16-18. Det kom heldigvis aldri i full tyngde. Bildet tatt på formiddagen i sentrum, ca kl 12-13.

Fire venninner forsøkte å komme seg over E6 på torget. Rådhuset til venstre. Forsmak på uvær i Narvik sentrum, ekstremværet "Ole" var ventet å slå til i Narvik kl 16-18. Det kom heldigvis aldri i full tyngde. Bildet tatt på formiddagen i sentrum, ca kl 12-13.

Narvik sentrumuværekstremværet Olevindsnø