Narvik-bilder - www.infoto.no
LKAB: utskipning fra kai 5, og arbeid (pæling) med ny kai 7 (mellom kai 5 og gamle kai 3-4). Foto juli 2013.

LKAB: utskipning fra kai 5, og arbeid (pæling) med ny kai 7 (mellom kai 5 og gamle kai 3-4). Foto juli 2013.

Malmskipkaikai 7LKAB