Narvik-bilder - www.infoto.no
Måne over Narvik. Montasje av fullmåne 9. februar 2012 og deler av Narvik by, der månen er montert inn i himmelen.
Moon over Narvik. Full moon 9th of January. The moon and the town is shot the same day, but in different directions and with different lenses. The full moon is then mounted into the dark sky over the town.

Måne over Narvik. Montasje av fullmåne 9. februar 2012 og deler av Narvik by, der månen er montert inn i himmelen.
Moon over Narvik. Full moon 9th of January. The moon and the town is shot the same day, but in different directions and with different lenses. The full moon is then mounted into the dark sky over the town.

MånefullmåneNarvikmørketid