Narvik-bilder - www.infoto.no
Deler av Fagernesskrenten. I forgrunnen trelasthandel.

Deler av Fagernesskrenten. I forgrunnen trelasthandel.

Fagerneshavn