Narvik-bilder - www.infoto.no
Narvikbilder 11. april 2015

Narvikbilder 11. april 2015

Lokomotivet Bifrost på Narvik jernbanestasjon. Brukt i den aller første tiden i Narvik, og frem til bortimot andre verdenskrig.

bifrostjernbanelokomotivtog