Narvik-bilder - www.infoto.no
Kongens gate/E6 sett fra torget i Narvik. Skult i skyer er fjellformasjonen "Den sovende dronning".

Kongens gate/E6 sett fra torget i Narvik. Skult i skyer er fjellformasjonen "Den sovende dronning".

E6Narvikbil