Narvik-bilder - www.infoto.no
Dronningens gate. Restaurering ettersom butikkene havnet i kjøpesentra og tidligere butikk-bygg ble omgjort til boligformål.

Dronningens gate. Restaurering ettersom butikkene havnet i kjøpesentra og tidligere butikk-bygg ble omgjort til boligformål.

Narvik