Narvik-bilder - www.infoto.no
Deler av bydelen Oscarsborg. I forgrunnen det gamle post og politi-bygget. Midt på bildet Høgskolen i Narvik. Bak tre bolighøyblokker.

Deler av bydelen Oscarsborg. I forgrunnen det gamle post og politi-bygget. Midt på bildet Høgskolen i Narvik. Bak tre bolighøyblokker.

Narviksne