Narvik-bilder - www.infoto.no
Kiosk Narvik torg. Den har stått der i "alle" år, under ulike navn og fasonger. I min barndom het den "Maude-kiosken". Foto: mai 2011.

Kiosk Narvik torg. Den har stått der i "alle" år, under ulike navn og fasonger. I min barndom het den "Maude-kiosken". Foto: mai 2011.

Narviktorgkiosk