Narvik-bilder - www.infoto.no
Deler av Narvik havn. Til venstre område som er utbygget/utfyllt i 2008. Til høyre bl.a. Havnens Hus.

Deler av Narvik havn. Til venstre område som er utbygget/utfyllt i 2008. Til høyre bl.a. Havnens Hus.

Narvikhavn