Narvik-bilder - www.infoto.no
Foto fra båthavna på Ankenestrand mot Narvik og LKABs område. Fotografering sen kveld med fullmåne som hovedlyskilde, 16. januar 2014.

Foto fra båthavna på Ankenestrand mot Narvik og LKABs område. Fotografering sen kveld med fullmåne som hovedlyskilde, 16. januar 2014.

måneskinnmørketidnattAnkenesLKABmolo