Narvik-bilder - www.infoto.no
Narvik 26. februar 2015

Narvik 26. februar 2015

Deler av lager og lasteanlegg. Ny kai i forgrunnen.

LKAB