Narvik-bilder - www.infoto.no
Narvik Torg med frihetsstatuen. Til venstre bak frihetsmonumentet (høy søyle).

Narvik Torg med frihetsstatuen. Til venstre bak frihetsmonumentet (høy søyle).

E6Narvikmonumentnarvik sentrum