Narvik-bilder - www.infoto.no
Narviks første posthus fra ca 1900. Til venstre en av tidligere Narvik El-verks trafokiosker, der selve trafoen sto under bakken mens servicepersonell klatret ned i stige fra slike trafo-hus. Plassert i Valhalla-parken ved utkjøring fra Narvik mot sør.

Narviks første posthus fra ca 1900. Til venstre en av tidligere Narvik El-verks trafokiosker, der selve trafoen sto under bakken mens servicepersonell klatret ned i stige fra slike trafo-hus. Plassert i Valhalla-parken ved utkjøring fra Narvik mot sør.

Narvik