Narvik-bilder 1 - www.infoto.no
Malmskipet Qing May av Liberia 5. 11. 2012. 206117 dwt. Skipet er 299 meter lang og 50 meter bred. Rekordlast på Narvik havn har World Gala som lastet 242000 tonn 30. juni 1979. Foto: Harald Harnang.

Malmskipet Qing May av Liberia 5. 11. 2012. 206117 dwt. Skipet er 299 meter lang og 50 meter bred. Rekordlast på Narvik havn har World Gala som lastet 242000 tonn 30. juni 1979. Foto: Harald Harnang.

malmbåtlkabhavnskipmørketidankenes