Narvik-bilder - www.infoto.no
Den katolske kirken i Håreks gate i Narvik

Den katolske kirken i Håreks gate i Narvik

Narvikkatolskkirke