Narvik-bilder - www.infoto.no
Fagernesterminalen med Beisfjordbrua. Indre del av Ankenesstrand på den andre siden av fjorden. Ytre del av dette området er kunstig utbygget gjennom flere år, og dette har gitt plass til mye næringsliv bl.a. innen engros.

Fagernesterminalen med Beisfjordbrua. Indre del av Ankenesstrand på den andre siden av fjorden. Ytre del av dette området er kunstig utbygget gjennom flere år, og dette har gitt plass til mye næringsliv bl.a. innen engros.

Fagernesterminalhavntog