75 års minnemarkering av gjenerobring av Narvik - www.infoto.no
75 års minne-markering for gjenerobring av Narvik  28. mai 1940

75 års minne-markering for gjenerobring av Narvik 28. mai 1940

Del 4: Avslutningsseremoni på Narvik torg. Tale av stortingspresident Olemic Thommessen.

fri275 års minnemarkeringVeteranerkrigminnemarkeringveteranplassenkronprins Haakon Magnus